Jawatan Personel MySTEP Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang

2
456

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Sila baca iklan sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja

Tarikh Tutup 6 Mei 2023 (Jumaat), jam 12:00 tengah hari.

IKLAN PENGAMBILAN PERSONEL SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAM (MySTEP) TAHUN 2023

Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan berkelayakan bagi mengisi jawatan kontrak di bawah Personel Short-Term Employment Program (MySTEP) bagi
Tahun 2023 seperti berikut:-


Penempatan: HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG

Jawatan: PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN


Kelulusan:
a) Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Vokasional
Malaysia (SVM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; dan

b) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat SPM/SVM atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Upah: RM1,700.00 sebulan

Tempoh kontrak: Tarikh lapor diri hingga 31 Disember 2023

Kemudahan:
(i)Cuti Rehat
(ii) Cuti Sakit
(iii) Caruman KWSP
(iv) Caruman PERKESO

CARA MEMOHON:
Calon yang berminat hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:
pada atau sebelum 6 Mei 2023 (Jumaat), jam 12:00 tengah hari

(a) Resume terkini beserta gambar berwarna; dan

(b)Salinan sijil-sijil akademik berkaitan (Sijil SPM adalah WAJIB)


Sila emelkan permohonan kepada mystephtar@moh.gov.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Personel MySTEP Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.