Jawatan Pembantu Awam Universiti Tun Hussein Onn

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup: Sehingga Kekosongan Diisi


Universiti Tu Hussein Onn mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:


JAWATAN PEMBANTU AWAM

GRED H11

KEKOSONGAN : 1

TARAF JAWATAN: KONTRAK


JADUAL GAJI

Gaji : RM 1218.00 – RM 2,939.00

Gaji Permulaan : RM 1,264.15

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM 80.00


KELAYAKAN LANTIKAN :

(a) Bidang/Kelayakan : Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Khusus Menengah Rendah atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat tambahan : memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang.


5. SYARAT LANTIKAN TAMBAHAN:
Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga /Penilaian Menengah Rendah.


6. RINGKASAN TUGAS (UMUM) :

Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang.

Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan

Cara Memohon:

Dapatkan borang DISINI

(a) Borang Permohonan yang lengkap serta salinan dokumen sokongan berkaitan jawatan dipohon hendaklah dikemukakan kepada

Unit Perancangan dan Perjawatan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

b) Sebarang pertanyaan sila kemukakan secara e-mel kepada perjawatan@uthm.edu.my

Iklan Asal

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pembantu Awam Universiti Tun Hussein Onn ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top