Jawatan Penolong Eksekutif Akaun KEDA

0
1299

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
15 MEI 2023


Kekosongan Jawatan:
PENOLONG EKSEKUTIF AKAUN

Lokasi Kekosongan:
1) KEDA Properties & Management Sdn Bhd
Alor Setar, Kedah
Hantar Resume Anda: hr.properties@kgoc.info

2) KEDA Agrobiz Sdn Bhd
Charuk Tualang, Sik, Kedah
Hantar Resume Anda: hr.agrobiz@kgoc.info


SYARAT KELAYAKAN &
PENGALAMAN

▶️Warganegara Malaysia
▶️Terbuka : Lelaki atau Wanita
▶️Minima: 1 Tahun pengalaman
▶️Memiliki kelayakan sekurang-kurangnya Diploma/Ijazah Sarjana Muda bidang berkaitan
▶️Boleh dan mahir menggunakan autocount accounting software

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penolong Eksekutif Akaun KEDA ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.