Jawatan Doktor Veterinar Kolej Pertanian Malaysia

0
1052

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup 15 Mei 2023 12:01 Tengahari

IKLAN PENGISIAN KEKOSONGAN PERJAWATAN SECARA KONTRAK
DI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

1. Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi
kekosongan perjawatan secara KONTRAK seperti berikut:

JAWATAN: PEGAWAI VETERINAR GRED: GV41
TARAF JAWATAN: KONTRAK

MINIMUM – MAKSIMUM
RM 2,697.00
RM 9,551.00

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN: RM 225.00

BIL. KEKOSONGAN: : SATU (1)

TEMPAT KEKOSONGAN: KOLEJ PERTANIAN MALAYSIA Bukit Kayu Hitam KedahSYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
warganegara Malaysia; dan
berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau ijazah dalam ilmu perubatan veterinar atau sains veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan Berdaftar
di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974 (Akta 147) selaras dengan senarai kelayakan-kelayakan di Bahagian 1 Jadual Kedua.
(Gaji permulaan ialah pada Gred GV41:RM2,697.00)

CARA MEMOHON :
i. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang BP.COSBorang permohonan yang lengkap hendaklah disertakan dengan dokumenvsokongan berkaitan yang disahkan dan dikemukakan kepada:-
Pengarah
Kolej Pertanian Malaysia
Bukit Tangga
06050 Bukit Kayu Hitam
Kedah


Tarikh Permohonan Dibuka :
Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat di atas atau melalui email: kpm.kedah@gmail.com

mulai 2 Mei 2023 hingga 15 Mei 2023 jam 12.00 tengahari.


PERTANYAAN :
Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini sila hubungi:-

(i) Puan Siti Masturah binti Mohd Nasir

(ii)Encik Muhamad Faizal bin Yusof

No. Telefon: 04-9229008/009

Email: kpm.kedah@gmail.com

Iklan Asal
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Doktor Veterinar Kolej Pertanian Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.