Jawatan Penolong Pegawai Veterinar Kolej Pertanian Malaysia

0
1139

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup 15 Mei 2023 12:01 Tengahari

IKLAN PENGISIAN KEKOSONGAN PERJAWATAN SECARA KONTRAK
DI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan perjawatan secara KONTRAK seperti berikut:

JAWATAN: PENOLONG PEGAWAI Veterinar

GRED: G29

TARAF JAWATAN: KONTRAK


JADUAL GAJI
MINIMUM:RM 1,494.00
MAKSIMUM:RM 5,674.00


KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM 145.00

BIL. KEKOSONGAN: SATU (1)

TEMPAT KEKOSONGAN: KOLEJ PERTANIAN MALAYSIA

CARA MEMOHON :
i. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang BP.COSBorang permohonan yang lengkap hendaklah disertakan dengan dokumenvsokongan berkaitan yang disahkan dan dikemukakan kepada:-
Pengarah
Kolej Pertanian Malaysia
Bukit Tangga
06050 Bukit Kayu Hitam
Kedah


Tarikh Permohonan Dibuka :
Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat di atas atau melalui email: kpm.kedah@gmail.com

mulai 2 Mei 2023 hingga 15 Mei 2023 jam 12.00 tengahari.


PERTANYAAN :
Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini sila hubungi:-

(i) Puan Siti Masturah binti Mohd Nasir

(ii)Encik Muhamad Faizal bin Yusof

No. Telefon: 04-9229008/009

Email: kpm.kedah@gmail.com

Iklan Asal
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penolong Pegawai Veterinar Kolej Pertanian Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.