Jawatan Penyelia Asrama ( Lelaki) Kolej Pertanian Malaysia

0
1226

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup 15 Mei 2023 12:01 Tengahari

IKLAN PENGISIAN KEKOSONGAN PERJAWATAN SECARA KONTRAK
DI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan perjawatan secara KONTRAK seperti berikut:

JAWATAN: PENYELIA ASRAMA (LELAKI)

GRED: N19

TARAF JAWATAN: KONTRAK

JADUAL GAJI
MINIMUM: RM 1,352.00
MAKSIMUM: RM 4,003.00


KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM 100.00

BIL. KEKOSONGAN: TIGA (3)

TEMPAT KEKOSONGAN: KOLEJ PERTANIAN MALAYSIA


SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
i. Warganegara Malaysia; dan

ii. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

iii. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan pada Gred N19: RM1,352.00) atau

iv. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
diiktiraf dengannya yang setaraf
(Gaji permulaan pada Gred N19: RM1,408.40)

v. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya. (Gaji permulaan pada Gred N19: RM1,464.80)

CARA MEMOHON :
i. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang BP.COSBorang permohonan yang lengkap hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan berkaitan yang disahkan dan dikemukakan kepada:-
Pengarah
Kolej Pertanian Malaysia
Bukit Tangga
06050 Bukit Kayu Hitam
Kedah


Tarikh Permohonan Dibuka :
Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat di atas atau melalui email: kpm.kedah@gmail.com

mulai 2 Mei 2023 hingga 15 Mei 2023 jam 12.00 tengahari.


PERTANYAAN :
Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini sila hubungi:-

(i) Puan Siti Masturah binti Mohd Nasir

(ii)Encik Muhamad Faizal bin Yusof

No. Telefon: 04-9229008/009

Email: kpm.kedah@gmail.com

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penyelia Asrama ( Lelaki) Kolej Pertanian Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.