Jawatan Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Islam UiTM Pulau Pinang

Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2023 (Rabu).


Jawatan: PEGAWAI EKSEKUTIF
(HAL EHWAL ISLAM)

Gred N29

Gaji minima RM 1,493.00
Gaji Maksima RM 5,672.00


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)
(i) SijilTinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(iii) Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).

Butiran terperinci dipautan berikut:

CARA- CARA MEMBUAT PERMOHONAN

(a) Seorang pemohon hanya boleh memohon untuk SATU jawatan yang diiklankan
sahaja.

(b) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan UiTM yang boleh pautan(c)Sila kemukakan permohonan kepada :

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN PULAU PINANG
KAMPUS PERMATANG PAUH
13500 PERMATANG PAUH
PULAU PINANG

NO. TEL: (04) 382 2888/ 2899/ 3030

Tarikh Iklan : 17 Mei 2023 (Rabu)

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. 

 

Baca Juga   Jawatan Kosong Kerani Sambilan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Pulau Pinang