Jawatan Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Islam UiTM Pulau Pinang

0
365

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2023 (Rabu).


Jawatan: PEGAWAI EKSEKUTIF
(HAL EHWAL ISLAM)

Gred N29

Gaji minima RM 1,493.00
Gaji Maksima RM 5,672.00


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)
(i) SijilTinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(iii) Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).

Butiran terperinci dipautan berikut:

CARA- CARA MEMBUAT PERMOHONAN

(a) Seorang pemohon hanya boleh memohon untuk SATU jawatan yang diiklankan
sahaja.

(b) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan UiTM yang boleh pautan(c)Sila kemukakan permohonan kepada :

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN PULAU PINANG
KAMPUS PERMATANG PAUH
13500 PERMATANG PAUH
PULAU PINANG

NO. TEL: (04) 382 2888/ 2899/ 3030

Tarikh Iklan : 17 Mei 2023 (Rabu)

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Islam UiTM Pulau Pinang ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.