Jawatan Penolong Pegawai Teknikal Pusat Sumber Teknologi Perabot MARA

0
1192

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
26 MEI 2023

Penolong PEGAWAI TEKNIKAL

SKIM JAWATAN

Status jawatan: Lantikan kontrak
Skim gaji : Gaji & elaun

KELAYAKAN DAN PENGALAMAN
Warganegara Malaysia;

-Memiliki diploma atau sijil kemahiran bidang rekabentuk dan pembuatan perabot ;

-Minimum 5 tahun pengalaman bekerja. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam pengeluaran, reka bentuk dan
pasaran industri perabot;

-Mempunyai kebolehan menggunakan Microsoft Office dan perisian lain yang bersesuaian.


DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Mengajar latihan amali dalam bidang pembuatan perabot di bengkel.

Membantu pegawai teknikal untuk persiapan bahan latihan.

Menyelaras bagi kerja-kerja baik pulih mesin perabot.

Merekod dan menyimpan peralatan latihan yang digunakan.

Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasaCARA MEMOHON
Sila e-melkan resume/ CV yang lengkap berserta nombor telefon, gambar berukuran pasport dan
gaji dimohon ke alamat emel di bawah.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk sesi temuduga.

PENGURUS JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
F.I.T Center Sdn. Bhd.
Off KM 13, Jalan Batu Caves
68100 Batu Caves, Kuala Lumpur

E-mail: jawatankosong@fitec.com.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penolong Pegawai Teknikal Pusat Sumber Teknologi Perabot MARA ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.