Jawatan Pembantu Makmal Jabatan Kimia Malaysia

0
1256

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Tarikh Tutup PERMOHONAN
28 MEI 2023 (AHAD)11:59 MALAM

PEMBANTU MAKMAL GRED C19
JABATAN KIMIA MALAYSIA SERTA DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN (SEMENANJUNG)

MAKLUMAT SYARAT LANTIKAN
Maklumat syarat lantikan/gaji/tugas-tugas jawatan diSINI

https://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/klasifikasi/perbekalanskim.asp?id_skim=3LC10


KEKOSONGAN: 11
SIMPANAN : 30

a ) BIDANG SKM TAHAP 2:
(i) Juruteknik Makmal Bioteknologi
Umum
(ii) Juruteknik Makmal Analitikal
(iii) Operasi Makmal Kimia
(iv) Operasi Makmal Molekular Biologi


BIDANG SKM TAHAP 3:
(i) Juruteknik Kanan Makmal
Bioteknologi Umum
(ii) Juruteknik Kanan Makmal
Analitikal
(iii) Operasi Makmal Kimia
(iv) Operasi Makmal Molekular
Biologi

Cara Mohon

MOHON SEKARANG !!!
https://spa9.spa.gov.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pembantu Makmal Jabatan Kimia Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.