Jawatan PEMANDU KENDERAAN Negeri Perak

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup Permohonan :
31 Mei 2023 (Rabu)


Rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak seperti yang dinyatakan di bawah:-

(a) Jawatan PEMANDU KENDERAAN

(b) Jabatan: Perkhidmatan Awam Negeri Perak

(c) Gred: H11

2.0 Jadual Gaji

GAJI MINIMUM: RM1,218.00

GAJI MAKSIMUM: RM2,939.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM80.00

Taraf: KONTRAK/TETAPKETERANGAN
1. Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di alamat :-
http://www.spa.gov.my

2. Pemohon-pemohon perlu memilih jawatan seperti berikut semasa mengisi borang permohonan :-
PEMANDU KENDERAAN H11

(Panduan untuk pemohon : Pada Menu Jawatan Yang Dimohon sila pilih Lantikan Kontrak/Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas)


3. Hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan sahaja akan diproses . Tempoh iklan mulai 18 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023.

4. Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada ;

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan
( u/p : Unit Pengambilan ) No Tel : 05-2540615

5. Tarikh Tutup Permohonan pada 31 Mei 2023 (RABU) jam 11.59 malam.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan PEMANDU KENDERAAN Negeri Perak ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top