Jawatan PENGAWAS HUTAN Negeri Perak Negeri Perak

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup Permohonan :
31 Mei 2023 (Rabu)

Rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak seperti yang dinyatakan di bawah:-

Jawatan PENGAWAS HUTAN Negeri Perak

Tarikh Tutup Permohonan :
31 Mei 2023 (Rabu)


Rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak seperti yang dinyatakan di bawah:-

PERTANIAN
KONTRAK/TETAP

1.0 (a) Jawatan: PENGAWAS HUTAN

(b) Jabatan: Jabatan Perhutanan Negeri Perak


2.0 Gaji Gred G19


GAJI MINIMUM: RM1,357.00

GAJI MAKSIMUM: RM4,008.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM100.00


3.0 Syarat Lantikan :-
3.1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan dengan kewarganegaraan Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada sekolah latihan perhutanan Sarawak atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,413.40); atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau institut latihan perhutanan Sabah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,469.80).

3.2. Syarat Kelayakan Bahasa Melayu :-
Calon bagi lantikan ke Pengawas Hutan Gred G19 hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3.3. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) :

4.0 Taraf Jawatan :
Kontrak / Tetap


5.0 Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan :
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

6.0 Tarikh Tutup Permohonan :
31 Mei 2023 (Rabu)KETERANGAN
1. Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di alamat :-
http://www.spa.gov.my

2. Pemohon-pemohon perlu memilih jawatan seperti berikut semasa mengisi borang permohonan :-

PENGAWAS HUTAN G19


(Panduan untuk pemohon : Pada Menu Jawatan Yang Dimohon sila pilih Lantikan Kontrak/Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas)


3. Hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan sahaja akan diproses . Tempoh iklan mulai 18 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023.

4. Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada ;

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan
( u/p : Unit Pengambilan ) No Tel : 05-2540615

5. Tarikh Tutup Permohonan pada 31 Mei 2023 (RABU) jam 11.59 malam.KETERANGAN
1. Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di alamat :-
http://www.spa.gov.my

2. Pemohon-pemohon perlu memilih jawatan seperti berikut semasa mengisi borang permohonan :-
– PEMBANTU SYARIAH Gred LS19 (SPA Perak)(Panduan untuk pemohon : Pada Menu Jawatan Yang Dimohon sila pilih Lantikan Kontrak/Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas)


3. Hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan sahaja akan diproses . Tempoh iklan mulai 18 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023.

4. Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada ;

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan
( u/p : Unit Pengambilan ) No Tel : 05-2540615

5. Tarikh Tutup Permohonan pada 31 Mei 2023 (RABU) jam 11.59 malam.

Iklan penuh diSINI

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan PENGAWAS HUTAN Negeri Perak Negeri Perak ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top