Jawatan Penolong Pegawai Tadbir DI RISDA

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja
Permohonan dibuka sehingga 4 Jun 2023

Permohonan daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa bagi memohon jawatan di Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
dalam Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana.1) Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

Penempatan : Seluruh negara

Kekosongan:1Taraf jawatan: TETAP
Gaji Minima: 1,493.00
Gaji Maksima: 5,672.00
Kenaikan Tahunan: 145.00

Syarat Kelayakan

1. (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00); atau
(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00); atau
(iii) diploma dalam bidang pentadbiran awam, pengurusan atau bidang berkaitanyang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,770.95).

(d) dan kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(e) (i) berumur kurang dari 50 tahun padatarikhlantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Maklumat lanjut
Disini

PERMOHONAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA ONLINE DI PORTAL MYFUTUREJOBS.

Pautan Permohonan

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Penolong Pegawai Tadbir DI RISDA ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top