4 Kekosongan Jawatan PENOLONG AKAUNTAN
W29 DI RISDA

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Permohonan dibuka sehingga 4 Jun 2023

Permohonan daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa bagi memohon jawatan di Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).
Jawatan PENOLONG AKAUNTAN


Gred W29


Penempatan : Seluruh negara

Kekosongan: 4

Taraf jawatan: Tetap
Gaji Minima: 1,510.92
Gaji Maksima: 5,678.00
Kenaikan Tahunan: 145.00


Maklumat lanjut
Disini
PERMOHONAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA ONLINE DI PORTAL MYFUTUREJOBS.


Klik Permohonan

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ 4 Kekosongan Jawatan PENOLONG AKAUNTAN
W29 DI RISDA ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top