Jawatan Kosong
Pembantu Eksekutif Pentadbiran Pusat Perhubungan ALUMNI UMP

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup: 15 Jun 2023


Majikan: UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)

Notis: Iklan Jawatan ini tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00Gred N19
KADAR GAJI : RM1,352.00

KELAYAKAN :
Warganegara Malaysia;
Berumur tidak kurang dari 18tahun pada tarikh tutup iklan;

Memiliki sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan;

KEUTAMAAN :
Memiliki kemahiran asas menggunakan perisian komputer iaitu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point dan DLL);


CARA PERMOHONAN :
Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan memuat turun borang diSINI

Permohonan yang lengkap boleh dihantar ke alamat emel
pelantikanhr@ump.edu.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Kosong
Pembantu Eksekutif Pentadbiran Pusat Perhubungan ALUMNI UMP ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top