Penyelidik Malaysia temui Kulit langsat merawat kanser

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Telah diketahui bahawa kulit langsat mengandungi limonoid, yang bersifat anti-kanser dan melindungi tubuh daripada banyak unsur penyebab kanser.

Dalam kertas kerja yang diterbitkan dalam Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, pasukan penyelidik dari UCSI University dan Universiti Putra Malaysia menilai jumlah kandungan fenolik (fenol ialah sebatian anti-oksidatif) dan aktiviti antioksidan ekstrak kulit buah langsat.

Para penyelidik mendapati bahawa kulit langsat menunjukkan aktiviti antioksidan yang paling tinggi.
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Penyelidik Malaysia temui Kulit langsat merawat kanser ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top