Jawatan Pegawai Tadbir/ Penolong Pendaftar (Gred N41) Kolej Universiti Islam Perlis

Tarikh tutup permohonan ialah sebelum atau pada 24 Jun 2023.


Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) mempelawa Warganegara Malaysia (keutamaan kepada anak-anak negeri Perlis) untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

Pegawai Tadbir/ Penolong Pendaftar (Gred N41)
Kekosongan: 1
Lokasi: Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

Pegawai Tadbir/ Penolong Pendaftar (Gred N41)
Warganegara Malaysia; dan
Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
Memperolehi Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) (termasuk Ujian Lisan) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman sebagai Pegawai Tadbir/Penolong Pendahar di Institusi Pendidikan Tinggi sama ada
di IPTS, IPTA atau agensi yang relevan.

Mempunyai kekuatan dalam kemahiran perundingan (negotiation skills);
Mempunyai kekuatan dalam kemahiran pembentangan (presentation skills)
Bertanggungjawab dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalam pentadbiran, memberi khidmat pakar runding terhadap sistem kerja, mengurus hal ehwal Perancangan Strategik institusi dan tugas-tugas pentadbiran jabatan yang berkaitan.

Permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN DOKUMEN yang telah DISAHKAN.


Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di Penjuru Atas Sebelah Kiri sampul surat permohonan.

BORANG YANG TIDAK LENGKAP dan permohonan calon dari jabatan kerajaan /badan berkanun /separa kerajaan yang tidak melalui majikan tidak akan diproses.

Calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Hanya permohonan yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.
Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


Pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs).

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

Borang muat turun di sini

Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dilampirkan bersama Butiran Peribadi (Resume/Curriculum Vitae), salinan sijil-sijil kelayakan akademik dan kad pengenalan yang telah disahkan, hendaklah dihantar kepada:
JABATAN PENDAFTAR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS (1032988-M)
LOT 2-11 DAN LOT 18-27 RUMAH KEDAI DUA TINGKAT,
TAMAN SEBERANG JAYA FASA 3
02000 SEBERANG RAMAI KUALA PERLIS
NO. TEL.: 04-9851150
Emel: hr@kuips.edu.mv
(u.p: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Baca Juga   Jawatan PEMBANTU DAPURKumpulan Pendidikan YPJ

Iklan Asal

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.