IKLAN JAWATAN KOSONG Eksekutif Latihan Kolej RISDA

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


IKLAN JAWATAN KOSONG Eksekutif Latihan Kolej RISDA

Tarikh akhir penghantaran permohonan 12 JUN 2023

Kolej RISDA Sdn.Bhd. mempelawa calon-calon yang berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut :

Jawatan: Eksekutif Latihan

Penempatan: Kuala Lumpur

Gred Eksekutif (EG4)

Calon yang berminat untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut adalah diminta menghantar resume berserta salinan sijil berkaitan melalui emel kepada psm.ucam@gmail.com atau di alamatkan kepada alamat berikut:

Kolej RISDA Sdn.Bhd.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
Lot 2020, Ayer Paabas,
78000 Alor Gajah
Melaka

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ IKLAN JAWATAN KOSONG Eksekutif Latihan Kolej RISDA ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top