Jawatan Kerani MySTEP JKM Negeri Selangor

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup Permohonan
19 JUN 2023

SYARAT-SYARAT
KELAYAKAN
• Warganegara Malaysia.
• SPM atau setaraf.

Mahir menggunakan perisian
Microsoft Office.

• Pengalaman dalam bidang
perkeranian dan urusan pejabat
adalah amat digalakkan.

GAJI DITAWARKAN : RM 1,700.00

• KEMUDAHAN
Cuti Rehat, Cuti Sakit Dan
Potongan KWSP.
• Tarikh Tutup Permohonan
19 JUN 2023

Hantar Resume :
ep.jkmnselangor@jkm.gov.my

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Kerani MySTEP JKM Negeri Selangor ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top