Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Tarikh Tutup 20 Jun 2023

PELUANG KERJAYA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

GRED N19
KEKOSONGAN: 114
SIMPANAN: 350
Penempatan: Pelbagai Kementerian/ Jabatan Kerajaan1. JADUAL GAJI

Notis: Iklan Jawatan ini tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00

Gaji Minimum: RM1,352.00
Gaji Maksimum: RM4,003.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM100.00
Mohon diSINI https://spa9.spa.gov.my/login

TARIKH TUTUP PERMOHONAN
20 JUN 2023 (SELASA)
11:59 MALAM

Maklumat terperinci
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top