Jawatan Kosong SETIAUSAHA PEJABAT MARDI

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Jawatan Kosong SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29 Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Tarikh Tutup Permohonan: 16 Julai 2023Nama Majikan: Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Lokasi Kekosongan: Pelbagai Negeri

MAKLUMAT KEKOSONGAN:

SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29
CARA MOHON:

Permohonan DALAM TALIAN

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Kosong SETIAUSAHA PEJABAT MARDI ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top