Jawatan Kosong Pegawai Bomba Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Jawatan Kosong: Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia / PEGAWAI BOMBA GRED KB19

Nama Jabatan: Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

Lokasi Penempatan: Sabah, Sarawak & Semenanjung

Tarikh Tutup Permohonan: 03 Ogos 2023

Bilangan Kekosongan:

Semenanjung: 179 (Simpanan: 300)

Sabah: 17 (Simpanan:50)

Sarawak: 13 (Simpanan:509)

Permohonan melalui Permohonan DALAM TALIAN

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Kosong Pegawai Bomba Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top