Kekosongan Pembantu Perubatan

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Majikan: Bulan Sabit Merah Malaysia

Jawatan: Kekosongan Pembantu Perubatan Ambulans (AMA)

Penempatan: Kuala Lumpur

Latihan disediakan selama 3 bulan termasuk mengurus kes kecemasan.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Kekosongan Pembantu Perubatan ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top