Kekosongan Personel MySTEP Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (KUSKOP)

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Majikan: Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (KUSKOP)

Lokasi Kerja: Putrajaya
Tarikh Tutup Permohonan: 21 Ogos 2023

Jawatan: PERSONEL MYSTEP GRED 29 (UNIT KOMUNIKASI KORPORAT)

Cara Memohon

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Kekosongan Personel MySTEP Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (KUSKOP) ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top