Jawatan Kosong MySTEP Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Nama Majikan:Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)

Lokasi Kerja: Putrajaya Tarikh Tutup Permohonan: 12 September 2023

MAKLUMAT KEKOSONGAN JAWATAN: 

Butiran terperinci, bidang tugas dan cara memohon sila lihat panduan dibawah

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Kosong MySTEP Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top