Jawatan Pemandu Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Kekosongan jawatan  seperti di bawah: Nama

Majikan: Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)

Lokasi Kerja: Kuala Lumpur

Tarikh Tutup Permohonan: 28 September 2023

Butiran terperinci dibawah

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Pemandu Universiti Kuala Lumpur (UNIKL) ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top