Jawatan Juruteknik Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBA)

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Nama Majikan: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBA)


Lokasi Kerja: Pulau Pinang


Tarikh Tutup Permohonan: 02 Oktober 2023


MAKLUMAT KEKOSONGAN JAWATAN:

TECHNICIAN – FACILITIES DEPARTMENT (BUILDING SERVICES UNIT)

Mohon DISINI

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Jawatan Juruteknik Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBA) ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top