Pegawai Pemasaran MySTEP Universiti Utara Malaysia (UUM)

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Nama Majikan: Universiti Utara Malaysia (UUM)

Jawatan: PERSONEL MYSTEP EKSEKUTIF PEMASARAN GRED N29

Lokasi Kerja: Kuala Lumpur

Tarikh Tutup Permohonan: –


CARA MOHON:

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Pegawai Pemasaran MySTEP Universiti Utara Malaysia (UUM) ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top