ANSWERS TO ECZEMA, PSORIASIS, DIABETES, STREP, ACNE, GOUT, GALLSTONES, ADRENAL STRESS, FATIGUE, FATTY LIVER, WEIGHT ISSUES, SIBO & AUTOIMMUNE DISEASE

ANTHONY WILLIAM
#1 NEW YORK TIMES BEST-SELLING AUTHOR OF LIFE-CHANGING FOODS AND THYROID HEALING
FOREWORD BY CHRISTIANE NORTHRUP, M.D.

Buku LIVER RESCUE

Sebenarnya, hati anda adalah kawan terbaik yang pernah anda miliki. Ia melaksanakan lebih 2,000 fungsi kritikal yang belum ditemui oleh penyelidikan perubatan dan sains. Ia bekerja keras untuk anda malam dan siang. Ia bersedia lebih awal apabila ia tahu anda memerlukan sokongan tambahan. dan ia ada untuk membersihkan kekacauan selepas kesilapan duniawi anda. Ia adalah gudang, penapis. sebuah pusat pemprosesan. perkhidmatan sampah, dan banyak lagi. Ia melindungi anda. ia melindungi anda. dan ia mempertahankan anda dari setiap sudut. Ia telah memerhatikan anda selama iniā€”memadamkan kebakaran, memadamkan bom. mengambil peluru untuk anda, mengumpulkan orang jahat dalam diri anda.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.Ā