Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat

Tarikh Tutup 20 Jun 2023 PELUANG KERJAYA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM GRED N19KEKOSONGAN: 114SIMPANAN: 350Penempatan: Pelbagai Kementerian/ Jabatan Kerajaan 1. JADUAL GAJI Notis: Iklan Jawatan ini tidak mematuhi syarat gaji minima kebangsaan RM1,500.00 Gaji Minimum: RM1,352.00Gaji Maksimum: RM4,003.00Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM100.00 Mohon diSINI https://spa9.spa.gov.my/login TARIKH TUTUP PERMOHONAN20 JUN 2023 (SELASA)11:59 MALAM