Jawatan Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Islam UiTM Pulau Pinang

Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2023 (Rabu).


Jawatan: PEGAWAI EKSEKUTIF
(HAL EHWAL ISLAM)

Gred N29

Gaji minima RM 1,493.00
Gaji Maksima RM 5,672.00


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)
(i) SijilTinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(iii) Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).

Butiran terperinci dipautan berikut: read more

Pembantu Tadbir Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang

Tarikh Tutup Permohonan
23 Mei 2023

IKLANJAWATAN KOSONG
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang


Pembantu Tabir (Perkeranian Operasi)

Gred N19
Tetap / Kontrak : 1 kekosongan


CARA MEMOHON

Semua permohonan hendaklah dibuat secara atas
talian (online) melalui Sistem Perjawatan PERDA
(http://erecruit.perda.gov.my) atau boleh melayari

laman web PERDA (www.perda.gov.my) untuk
capaian pautan Sistem Perjawatan PERDA tersebut. read more