Penggunaan Bahasa Melayu dalam iklan pekerjaan agensi kerajaan

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Apakah patut agensi kerajaan iklan pekerjaan dalam bahasa Inggeris ?

Beberapa agensi kerajaan dikesan mengiklan pekerjaan menggunakan bahasa Inggeris.

Perkara ini tidak sepatutnya berlaku setelah Negara berusia lebih 60 tahun. Puluhan tahun syarat wajib mesti kepujian Bahasa Melayu diperingkat SPM keatas semua permohonan kerja kerajaan.

Namun matlamat untuk memartabatkan bahasa sendiri tidak diambil berat.Seolah-olah tidak patriotik dengan penggunaan bahasa Melayu.

Kita bercakap perubahan dalam pelbagai perkara, tetapi iklan pekerjaan masih tidak mahu menggunakan bahasa Melayu.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Penggunaan Bahasa Melayu dalam iklan pekerjaan agensi kerajaan ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top