Ini dia harga sekuntum Okid Emas Kinabalu

0
771

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Taman Negara Kinabalu Sabah yang dinobatkan Tapak Warisan Dunia merupakan rumah menempatkan salah satu orkid termahal di dunia.

Orkid hebat ini diberi nama sebagai “ Emas Kinabalu ”.

Emas Orkid Kinabalu, ialah spesies orkid terancam yang sentiasa dirompak oleh pedagang pasaran gelap.

Harga sekuntum sehingga RM$20,000 untuk hanya satu batang bunga.

Bunga Orkid Emas Kinabalu mekar antara April dan Mei.

Okid Emas Kinabalu
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Ini dia harga sekuntum Okid Emas Kinabalu ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.