Home Blog Page 3

Jawatan Penyelia Asrama Kolej Universiti Islam Perlis

0

Tarikh tutup permohonan ialah sebelum atau pada 24 Jun 2023.


Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) mempelawa Warganegara Malaysia (keutamaan kepada anak-anak negeri Perlis) untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

Penyelia Asrama
Gred N17
Kekosongan: 2
Lokasi: Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)


Syarat kelayakan:

Penyelia Asrama (Gred N17)
Warganegara Malaysia; dan
Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
Memiliki sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Bertanggungjawab melaksanakan proses pendaftaran penempatan kediaman pelajar, membantu persediaan penempatan dan memastikan unit kediaman dan kelengkapan berada dalam keadaan selamat, bersih dan kemas, membantu urusan berkaitan aset dan inventori kediaman, membantu pelaksanaan, pemantauan berkala dan menyediakan laporan bulanan dan membantu tugas-tugas am pentadbiran dan tugas-tugas berkaitan.

Permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN DOKUMEN yang telah DISAHKAN.


Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di Penjuru Atas Sebelah Kiri sampul surat permohonan.

BORANG YANG TIDAK LENGKAP dan permohonan calon dari jabatan kerajaan /badan berkanun /separa kerajaan yang tidak melalui majikan tidak akan diproses.

Calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Hanya permohonan yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.
Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


Pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs).

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

Borang muat turun di sini

Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dilampirkan bersama Butiran Peribadi (Resume/Curriculum Vitae), salinan sijil-sijil kelayakan akademik dan kad pengenalan yang telah disahkan, hendaklah dihantar kepada:
JABATAN PENDAFTAR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS (1032988-M)
LOT 2-11 DAN LOT 18-27 RUMAH KEDAI DUA TINGKAT,
TAMAN SEBERANG JAYA FASA 3
02000 SEBERANG RAMAI KUALA PERLIS
NO. TEL.: 04-9851150
Emel: hr@kuips.edu.mv
(u.p: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Iklan Asal

Jawatan Pembantu Operasi Kolej Universiti Islam Perlis

0

Tarikh tutup permohonan ialah sebelum atau pada 24 Jun 2023.


Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) mempelawa Warganegara Malaysia (keutamaan kepada anak-anak negeri Perlis) untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

Pembantu Operasi
Gred N11
Kekosongan: 1


Syarat kelayakan:

Warganegara Malaysia; dan
Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Memiliki sekurang-kurangnya Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian melibatkan pergerakan fail, penghantaran dan pendaftaran surat/dokumen/saman/notis.

Permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN DOKUMEN yang telah DISAHKAN.


Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di Penjuru Atas Sebelah Kiri sampul surat permohonan.

BORANG YANG TIDAK LENGKAP dan permohonan calon dari jabatan kerajaan /badan berkanun /separa kerajaan yang tidak melalui majikan tidak akan diproses.

Calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Hanya permohonan yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.
Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


Pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs).

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

Borang muat turun di sini

Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dilampirkan bersama Butiran Peribadi (Resume/Curriculum Vitae), salinan sijil-sijil kelayakan akademik dan kad pengenalan yang telah disahkan, hendaklah dihantar kepada:
JABATAN PENDAFTAR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS (1032988-M)
LOT 2-11 DAN LOT 18-27 RUMAH KEDAI DUA TINGKAT,
TAMAN SEBERANG JAYA FASA 3
02000 SEBERANG RAMAI KUALA PERLIS
NO. TEL.: 04-9851150
Emel: hr@kuips.edu.mv
(u.p: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Iklan Asal

Jawatan Pegawai Komunikasi
Strategik Perbadanan Aset Keretapi.

0


Mohon sebelum 15 Jun 2023 pukul 12.00 Tengahari

Perbadanan Aset Keretapi / Railway Assets Corporation (RAC) ingin mempelawa calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan berikut:

Jawatan: Pegawai Khidmat (PKRAC 41) [Pegawai Komunikasi
Strategik] Perbadanan Aset Keretapi.

Gaji :RM2,200.00
TARAF JAWATAN : KONTRAK
Kekosongan:1

KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN
i. Cuti Rehat
ii. Cuti Sakit
iii. Caruman KWSP
iv. Elaun Lebih Masa
v. Tuntutan perubatan dan parkir
vi. Perlindungan insuransSYARAT WAJIB PERMOHONAN
i. Warganegara Malaysia;
ii. Berumur antara 18 tahun hingga 40 tahun pada tarikh tutup iklan; dan
iii. Kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SVM


Syarat Kelayakan: Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Kelayakan dalam bidang Komunikasi Massa adalah satu kelebihan.

Lihat Iklan penuh dibawahCARA MEMOHON
Calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan melalui

Permohonan Jawatan secara dalam talian

https://apps.rac.gov.my/ejawatan/LOKASI PEJABAT
Perbadanan Aset Keretapi, Tingkat 16, IOI City Tower 2, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya, Sepang, Selangor


Permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 15 Jun 2023 pukul 12.00 tengah hari. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.


PERTANYAAN
Sebarang pertanyaan, sila hubungitalian 03-8939 0200 atau e-mel ke jobs@rac.gov.my

Jawatan Pegawai Komunikasi
Strategik Perbadanan Aset Keretapi.

0


Mohon sebelum 15 Jun 2023 pukul 12.00 Tengahari

Perbadanan Aset Keretapi / Railway Assets Corporation (RAC) ingin mempelawa calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan berikut:


Jawatan: Pegawai Khidmat RAC 41 (PKRAC 41) [Pegawai Komunikasi
Strategik] Perbadanan Aset Keretapi.

Gaji :RM2,200.00
TARAF JAWATAN : KONTRAK

KEMUDAHAN YANG DITAWARKAN
i. Cuti Rehat
ii. Cuti Sakit
iii. Caruman KWSP
iv. Elaun Lebih Masa
v. Tuntutan perubatan dan parkir
vi. Perlindungan insuransSYARAT WAJIB PERMOHONAN
i. Warganegara Malaysia;
ii. Berumur antara 18 tahun hingga 40 tahun pada tarikh tutup iklan; dan
iii. Kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SVM


Syarat Kelayakan: Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Kelayakan dalam bidang Komunikasi Massa adalah satu kelebihan.CARA MEMOHON
Calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan melalui

Permohonan Jawatan secara dalam talian

https://apps.rac.gov.my/ejawatan/LOKASI PEJABAT
Perbadanan Aset Keretapi, Tingkat 16, IOI City Tower 2, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya, Sepang, Selangor


Permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 15 Jun 2023 pukul 12.00 tengah hari. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.


PERTANYAAN
Sebarang pertanyaan, sila hubungitalian 03-8939 0200 atau e-mel ke jobs@rac.gov.my

Penggunaan Bahasa Melayu dalam iklan pekerjaan agensi kerajaan

0

Apakah patut agensi kerajaan iklan pekerjaan dalam bahasa Inggeris ?

Beberapa agensi kerajaan dikesan mengiklan pekerjaan menggunakan bahasa Inggeris.

Perkara ini tidak sepatutnya berlaku setelah Negara berusia lebih 60 tahun. Puluhan tahun syarat wajib mesti kepujian Bahasa Melayu diperingkat SPM keatas semua permohonan kerja kerajaan.

Namun matlamat untuk memartabatkan bahasa sendiri tidak diambil berat.Seolah-olah tidak patriotik dengan penggunaan bahasa Melayu.

Kita bercakap perubahan dalam pelbagai perkara, tetapi iklan pekerjaan masih tidak mahu menggunakan bahasa Melayu.