Melepaskan gadaian hartanah dari pihak bank di Malaysia

Melepaskan Gadaian adalah suatu proses untuk menebus kembali Geran Asal daripada pihak Bank setelah pembayaran balik pinjaman perumahan atau tanah telah diselesaikan. Proses ini boleh dilakukan apabila pihak Bank telah memberikan arahan kepada Pembeli/Peminjam untuk melantik peguam bagi menguruskan proses Melepaskan Gadaian. Jika pinjaman perumahan atau tanah telah diselesaikan oleh Pembeli/Peminjam, maka mereka berhak untuk …

Melepaskan gadaian hartanah dari pihak bank di Malaysia Read More »