Petua untuk mudah dapat kerja

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahajaPencapaian akademik boleh menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh majikan semasa menilai pemohon kerja, terutamanya untuk jawatan peringkat permulaan atau peranan yang memerlukan kemahiran teknikal tertentu.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pencapaian akademik sahaja bukanlah satu-satunya faktor penentu untuk mendapatkan pekerjaan.

Majikan juga menghargai pengalaman praktikal, latihan amali yang berkaitan, aktiviti kokurikulum, kemahiran insaniah, dan kesesuaian keseluruhan dalam budaya syarikat.

Menunjukkan kebolehan anda, mempamerkan pencapaian anda dan menyerlahkan kekuatan dan pengalaman unik anda adalah sama penting.

Walaupun gred yang baik sudah tentu boleh menonjolkan anda, gred itu harus dilihat sebagai satu aspek sahaja dari keseluruhan profil anda.

Membina rangkaian profesional yang kukuh, memperoleh pengalaman praktikal melalui latihan amali atau kerja sambilan, dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti atau organisasi industri yang berkaitan semuanya boleh menyumbang kepada kebolehpasaran anda.

Akhirnya, majikan sedang mencari individu yang boleh menunjukkan kemahiran, watak dan potensi mereka untuk menyumbang kepada organisasi mereka.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Petua untuk mudah dapat kerja ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top