Teknik mengatasi masalah Nama Rakan dalam buku telefon tidak dipamerkan dalam WhatsApp

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Kebiasaannya Whatsapp akan mempamerkan nama rakan sebagaimana dalam buku telefon.

Tetapi kadang-kadang berlaku masalah hanya nombor telefon tanpa nama sebagaimana dalam buku telefon dipamerkan.

Penyelesaian kebiasaan ialah dengan membuat penyerentak ( synchronising) melalui panel.

Cara pilihan untuk membetulkan masalah ini dengan memadamkan nombor telefon bermasalah dari buku telefon.

Klik pada nombor berkenaan, klik arahan mesej.

Paparan seterusnya klik pada message

Langkah seterusnya

Seterusnya

Pilih menu view in address book

Seterusnya

Seterusnya

Seterusnya klik arahan delete

Seterusnya klik sahkan arahan

Tunggu sekejap whatsapp akan kemaskini nombor dengan nama sebagaimana dalam buku telefon.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Teknik mengatasi masalah Nama Rakan dalam buku telefon tidak dipamerkan dalam WhatsApp ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top