Keistimewaan 3 orang ini boleh melancong tanpa paspot

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Paspot ialah dokumen wajib jika berhasrat melancong keluar negara.

Namun di seluruh dunia, terdapat tiga orang dikecualikan daripada membawa paspot untuk semua destinasi didunia.

Mereka ialah Maharaja Jepun Naruhito dan Maharani Masako dan Raja Charles III dari UK.

Sebelum ini Ratu Elizabeth II juga memegang keistimewaan ini.

Tidak seperti Raja Charles III, ahli-ahli monarki British yang lain tidak memiliki keistimewaan ini.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Keistimewaan 3 orang ini boleh melancong tanpa paspot ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top