Hari Keselamatan Pesakit Sedunia

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Hari Keselamatan Pesakit Sedunia disambut pada 17 September 2023. Tema sambutan pada tahun ini adalah “Engaging Patients for Patient Safety” bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi melibatkan pesakit dan keluarga dalam memastikan keselamatan pesakit.


Pesakit dan keluarga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan keselamatan pesakit dan ia merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Keselamatan Pesakit Global.

Mari kita bersama mempertingkatkan dan memperkasakan lagi kualiti dan keselamatan perkhidmatan kesihatan Malaysia untuk semua.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Hari Keselamatan Pesakit Sedunia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top