IKLAN JAWATAN Pengawal Keselamatan Kolej RISDA

IKLAN JAWATAN KOSONG Pengawal Keselamatan Kolej RISDA

Tarikh akhir penghantaran permohonan 12 JUN 2023

Kolej RISDA Sdn.Bhd. mempelawa calon-calon yang berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut :

Jawatan: Pengawal Keselamatan

Penempatan: Melaka

Gred Sokongan (SG)

Calon yang berminat untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut adalah diminta menghantar resume berserta salinan sijil berkaitan melalui emel kepada psm.ucam@gmail.com atau di alamatkan kepada alamat berikut:

Kolej RISDA Sdn.Bhd.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
Lot 2020, Ayer Paabas,
78000 Alor Gajah
Melaka read more

IKLAN JAWATAN KOSONG Pekerja Am Kolej RISDA

IKLAN JAWATAN KOSONG Pekerja Am (Ladang/Landskap/Kebersihan) Kolej RISDA

Tarikh akhir penghantaran permohonan 12 JUN 2023

Kolej RISDA Sdn.Bhd. mempelawa calon-calon yang berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut :

Jawatan: Pekerja Am (Ladang/Landskap/Kebersihan)

Penempatan: Melaka

Gred Sokongan (SG)

Calon yang berminat untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut adalah diminta menghantar resume berserta salinan sijil berkaitan melalui emel kepada psm.ucam@gmail.com atau di alamatkan kepada alamat berikut:

Kolej RISDA Sdn.Bhd.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
Lot 2020, Ayer Paabas,
78000 Alor Gajah
Melaka read more

IKLAN JAWATAN KOSONG Juruletrik Kolej RISDA

IKLAN JAWATAN KOSONG Juruletrik Kolej RISDA

Tarikh akhir penghantaran permohonan 12 JUN 2023

Kolej RISDA Sdn.Bhd. mempelawa calon-calon yang berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut :

Jawatan: Juruletrik

Penempatan: Melaka

Gred Juruteknik (TG3)

Calon yang berminat untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut adalah diminta menghantar resume berserta salinan sijil berkaitan melalui emel kepada psm.ucam@gmail.com atau di alamatkan kepada alamat berikut:

Kolej RISDA Sdn.Bhd.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
Lot 2020, Ayer Paabas,
78000 Alor Gajah
Melaka read more

IKLAN JAWATAN KOSONG Eksekutif Latihan Kolej RISDA

IKLAN JAWATAN KOSONG Eksekutif Latihan Kolej RISDA

Tarikh akhir penghantaran permohonan 12 JUN 2023

Kolej RISDA Sdn.Bhd. mempelawa calon-calon yang berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut :

Jawatan: Eksekutif Latihan

Penempatan: Kuala Lumpur

Gred Eksekutif (EG4)

Calon yang berminat untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut adalah diminta menghantar resume berserta salinan sijil berkaitan melalui emel kepada psm.ucam@gmail.com atau di alamatkan kepada alamat berikut:

Kolej RISDA Sdn.Bhd.
(u/p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
Lot 2020, Ayer Paabas,
78000 Alor Gajah
Melaka read more