STR Isi Rumah Fasa 3 Jumlah Bayaran Kategori Keluarga

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Kelayakan Isi Rumah Untuk Menerima STR
Isi Rumah yang layak menerima STR adalah;

1. Kahwin; atau

2. Ibu atau Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang mempunyai bilangan anak yang menepati syarat; dan

3. Pendapatan Isi Rumah adalah RM5,000 dan ke bawah


Berdasarkan jadual pembayaran yang diumumkan dalam portal Kementerian Kewangan Malaysia, jumlah bayaran bagi STR fasa 3 untuk isi rumah adalah sebagaimana berikut;

1) Isi rumah dengan pendapatan RM2,500 & ke bawah

Tiada anak – RM300
Bil anak 1-2 – RM400
Bil anak 3-4 – RM600
Bil anak 5 dan ke atas – RM800

2) Isi rumah dengan pendapatan RM2,500 hingga RM5,000

Tiada anak – Tiada Bayaran
Bil anak 1-2 – RM150
Bil anak 3-4 – RM200
Bil anak 5 dan ke atas – RM250

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ STR Isi Rumah Fasa 3 Jumlah Bayaran Kategori Keluarga ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top