Penggunaan bahan api dan pelepasan karbon Proton X90

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


X90 berjaya mengurangkan pelepasan karbon dioksida sehingga 13%.

Penggunaan bahan api X90 sebanyak 6.8 liter setiap 100km .Penggunaan bahan api kurang daripada 6 liter/100km atau lebih daripada 16.5km/1 liter dianggap kategori jimat minyak.


Rujukan pertama (dan paling biasa) ialah berapa liter setiap jarak 100km (liter/100km).

Ini adalah berapa liter bahan api yang diperlukan oleh kereta untuk menempuh jarak 100km.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Penggunaan bahan api dan pelepasan karbon Proton X90 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top