Sah Purem Aapico Thailand jadi bekalkan sistem ekzos canggih untuk Proton

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Aapico Thailand akan membekalkan sistem ekzos kawalan emisi kepada Proton tidak kana lagi.


Sistem ekzos Purem Aapico, hasil kerjasama teknikal antara pembekal komponen ekzos dari Jerman Purem International dan Aapico Hitech.


Aapico Hitech menjadi pembekal ekzos alternatif selain dari Faurecia Exhaust International, pembekal ekzos dari Perancis yang beroperasi sejak 2012 di Malaysia dengan kerjasama DRB-HICOM.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Sah Purem Aapico Thailand jadi bekalkan sistem ekzos canggih untuk Proton ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top