Asal usul mayday

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahajaJuruterbang memberitahu isyarat kecemasan “MAYDAY” kepada menara kawalan apabila pesawat sedang menghadapi masalah serius dan memerlukan pendaratan cemas segera.

MAYDAY dan PAN-PAN—juga digunakan apabila juruterbang menghadapi masalah—kedua-duanya berasal daripada frasa Perancis.

MAYDAY berasal daripada frasa Perancis “ venez m’aider,” yang diterjemahkan secara kasar kepada “mari tolong saya”. PAN-PAN berasal daripada panne , yang diterjemahkan kepada pecahan.

MAYDAY dan PAN-PAN— digunakan ketika pesawat menghadapi masalah—kedua-duanya berasal daripada frasa Perancis


Mengikut Glosari Juruterbang/Pengawal FAA , dua isyarat kecemasan boleh digunakan:

1) “PAN-PAN” diulang tiga kali.

2)”MAYDAY” diulang tiga kali.

FAA mentakrifkan kecemasan sebagai “suatu keadaan bahaya yang serius dan/atau akan berlaku dan memerlukan bantuan segera.”

Pengaruh Perancis dalam industri Penerbangan

Kebanyakan istilah penerbangan menggunakan bahasa Perancis.  Istilah aileron, fiuslaj, dan empennage juga adalah bahasa Perancis. Aileron, sebagai contoh, bermaksud “sayap kecil”, fiuslaj berasal daripada fuseler, yang bermaksud membentuk seperti gelendong, dan empennage bermaksud “bulu”.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Asal usul mayday ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top