Sebuah Tandas angkasa lepas berharga USD 23 Juta

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


1) Tandas paling mahal di dunia dipasang di Stesen Angkasa Antarabangsa. Ia berharga sekitar 23 juta dolar Amerika.

2) Angkasawan mengikat diri ke tandas, supaya badan mereka tidak terapung. Mereka kemudian menggunakan peranti yang serupa dengan pembersih vakum untuk menyedut bahan buangan.

3) Tandas angkasa atau tandas graviti sifar ialah tandas yang boleh digunakan dalam persekitaran terapung.

Semua sisa cecair atau pepejal disedut menggunakan angin. Sisa akan dinyah bakteria dan bau. Sisa telah diproses akan dibawa balik kebumi untuk dilupuskan.

4) Sisa tandas dalam sistem tandas lama dilupuskan dengan cara membuang ke ruang angkasa.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Sebuah Tandas angkasa lepas berharga USD 23 Juta ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top