7 tempoh masa yang wajib diketahui proses pindah milik hartanah

  • Post author:
  • Post category:Info

This post has already been read 226 times!

Proses pindahmilik hartanah kebiasaannya memakan masa 3-4 bulan. Dan ada kes yang memakan masa hingga 1 tahun.

Berikut garis pankasar sebagai panduan sahaja. Keadaan sebenar mungkin berbeza bergantung kepada proses yang dilakukan.1) Menunggu Kelulusan Pinjaman Perumahan


Tempoh masa adalah antara 1 – 2 minggu bergantung kepada proses institusi kewangan.

2) Jika Rumah Tersebut Ada Sekatan Kepentingan.

Mesti kemukakan permohonan Kebenaran Pindah Milik & Gadaian (Consent).

Tempoh masa adalah antara 4 – 24 minggu bergantung kepada pihak berkuasa negeri.

3) Mendapatkan Penyata Baki Hutang Pemilik Rumah(jika berkaitan) Daripada Bank

Tempoh masa adalah antara 2- 3 minggu.

4) Proses Tebus Hutang Pemilik Rumah Kepada Pihak Bank(Jika Berkaitan)

Tempoh masa adalah antara 2 – 3 minggu


5) Proses Melepaskan Gadaian, Pindahmilik Dan Gadaian Di Pejabat Tanah Sebelum Geran Baru Dikeluarkan.
Tempoh masa adalah sekitar 1 -2 minggu.


6) Bank Lepaskan Pinjaman Kepada Pembeli Rumah

Tempoh masa adalah antara 1 – 2 minggu.


7) Pembayaran Duti Setem Pindahmilik (Adjudikasi)

Tempoh masa adalah antara 1 – 2 minggu.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. 

 

Baca Juga   Mencari Peluang untuk Menjadi Kaya