Nostalgia Ragam kutip derma jogathon

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Derma jogathon memang tidak asing bagi murid-murid sekolah rendah era 80 hingga sekarang.

Setiap murid akan diberikan satu kad oleh guru kelas dengan tugasan menjalankan kutipan derma dilokasi masing-masing.

Aktiviti ini bertujuan melatih murid membina keyakinan diri dan mengasah bakat kepimpinan.

Selain itu, aktiviti ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap sukan.

Kutipan derma akan diserahkan kepada guru kelas masing-masing apabila tiba tarikh yang ditetapkan.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Nostalgia Ragam kutip derma jogathon ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top