Benarkah semua bekas jajahan British memandu sebelah kanan

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Bukan semua negara bekas jajahan British mengamalkan pemanduan sebelah kanan.

Tidak seperti United Kingdom dan negara bekas jajahan British yang lain, sistem lalu lintas di Gibraltar mengikut pemanduan di sebelah kanan.

Bas Gibraltar Pemandu sebelah kiri

Antara faktor yang mempengaruhi perlaksanaan kaedah pemanduan kerana kedudukan Gibraltar berkongsi sempadan darat dengan Sepanyol.

Negara blok eropah mengamalkan pemanduan sebelah kiri

Gibraltar pada asalnya mengamalkan memandu di sebelah kiri melaksanakan pertukaran kepada pemanduan di sebelah kanan dibuat pada jam 5.00 pagi pada 16 Jun 1929 .

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Benarkah semua bekas jajahan British memandu sebelah kanan ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top