Kembara Agong Ke Borneo hari ke-9

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


11 September 2023 – Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di Rumah Panjang Raymond Plen, Sungai Gelam, Ulu Sebauh, Bintulu disambut cukup meriah oleh penduduk yang teruja bertemu Baginda berdua.

S

eri Paduka Baginda berdua berkenan menyantuni 53 keluarga yang menghuni di rumah panjang tersebut.

Turut mengiring, KDYMM Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, YAM Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasser Ibrahim Shah dan YAM Tengku Panglima Perang Tengku Ahmad Ismail Muā€™adzam Shah.

Rombongan Kembara Kenali Borneo tiba di situ pada jam 11.45 pagi hari ini.

#royal #malaysia #kembarakenaliborneo

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Kembara Agong Ke Borneo hari ke-9 ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top