10 Universiti terbaik di dunia

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Terdapat banyak universiti di seluruh dunia yang dianggap sebagai peringkat teratas. Beberapa universiti terkemuka yang terkenal termasuk:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA

2. Stanford University USA

3. Harvard University USA

4. California Institute of Technology (Caltech) USA

5. Oxford University UK

6. Cambridge University UK

7. Princeton University USA

8. Imperial College London

9. University of Chicago

10. Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich)

Sila ambil perhatian bahawa kedudukan boleh berbeza-beza bergantung pada kriteria dan sumber yang berbeza.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ 10 Universiti terbaik di dunia ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top