Dari mana asal penggunaan sistem 60 untuk masa

Sila baca sepenuhnya. Jangan hanya baca setakat tajuk sahaja


Penggunaan 60 sebagai nombor asas untuk mengukur masa dipercayai berasal daripada matematik Babylon , yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan sistem masa moden kita.

Kota Babylon diasaskan kira-kira 2300 SM oleh orang-orang purba berbahasa Akkadia di selatan Mesopotamia.

Kedudukan terletak kira-kira 50 batu di selatan Baghdad di sepanjang Sungai Efrat di Iraq sekarang.

Orang Babylon menggunakan sistem nombor asas-60 yang dikenali sebagai sexagesimal.

Sistem ini sangat mudah untuk pengiraan yang melibatkan pecahan, kerana ia mempunyai banyak pembahagi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60). Ini memudahkan untuk melakukan operasi seperti bahagi dan pendaraban tanpa memerlukan pecahan kompleks.

Apabila bercakap mengenai teknik mengukur masa, orang Babylon membahagikan hari kepada 24 jam, dengan setiap jam dibahagikan lagi kepada 60 minit dan setiap minit dibahagikan kepada 60 saat.

Pembahagian seksagesimal ini digemari kerana kemudahan pengiraannya.

Sistem pengukuran masa ini kemudiannya diterima pakai dengan meluas oleh orang Yunani dan Rom purba.

Sistem asas-60 menggunakan pembahagian jam, minit dan saat untuk mengukur masa, kini diterima dalam kehidupan seharian era moden.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat ini [ Dari mana asal penggunaan sistem 60 untuk masa ] dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan menghormati laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung pada siaran untuk sebarang tujuan.

Scroll to Top